Share
Hỏi: Gần 20 năm nay, tôi được thuê nhà nhà nước để sinh sống. Theo Nghị định 60/CP trước đây, gia đình chúng tôi thuộc diện được mua nhà nhà nước nhưng sau khi đề xuất, chờ mãi vẫn chưa được duyệt. Xin hỏi, việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện với những thủ tục nào?

Chu Thị Hồng Vân (quận 3, Tp.HCM)

Luật sư tư vấn

Nghị định 34 ngày 22/4/2013 của Chính phủ (thay thế Nghị định 61/CP năm 1994, có hiệu lực từ 6/6/2013) có quy định về chủ trương bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Nghị định 34 quy định, người mua nhà ở cũ không buộc phải có hộ khẩu thường trú và người đang thuê nhà thường trú thì bất cứ ở nơi đâu cũng được xét mua nhà ở cũ.


 

Theo Nghị định 61, Nhà nước trước đây bán nhà bắt buộc người mua phải có hộ khẩu tại tỉnh hoặc thành phố nơi có ngôi nhà được mua. Nghị định 34 cũng không hạn chế số lượng nhà mỗi người được mua trong chính sách bán nhà thuộc sở hữu nhà nước. Nhà nước vẫn bán theo cơ chế mua nhà thuộc sở hữu nhà nước đúng quy định cho dù 1 người đang được thuê nhiều nhà và có nhu cầu mua hết. Nhưng với trường hợp này, người mua nhiều nhà chỉ được hưởng chính sách miễn giảm tiền mua nhà cho 1 lần mua hoặc 1 căn nhà.

Nghị định 34 quy định, giá bán nhà ở cũ được xác định theo thời điểm nhà ở được bố trí sử dụng. Người đang thuê nhà sẽ được bán giá bằng 40% giá đất do Nhà nước quy định tại thời điểm bán nếu được bố trí sử dụng nhà từ ngày 27/11/1992 đến trước ngày 5/7/1994 (ngày ban hành Nghị định 61). Người đang thuê nhà được bán với giá bằng 100% giá đất Nhà nước quy định tại thời điểm bán nếu bố trí sử dụng từ ngày 5/7/1994 đến trước ngày 19/1/2007. Sẽ không giải quyết cho những trường hợp được bố trí sử dụng từ ngày 19/1/2007 trở về sau.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

Bình luận