Share
Hỏi: Tôi muốn hỏi khi bị thu hồi đất thì đền bù theo bảng giá đất nào? Cụ thể, nhà tôi có 2 sào đất nông nghiệp nay Nhà nước thu hồi để xây dựng công trình nước sạch cho thị trấn.

Theo quy định của pháp luật thì nhà tôi được đền bù theo giá trong bảng giá đất của UBND tỉnh tại thời điểm có quyết định thu hồi đất.

Tuy nhiên, bảng giá đất hiện nay chưa được xây dựng lại theo quy định của luật năm 2013, Nghị định 44/2014/NĐ-CP, Thông tư 36/TT-BTN&MT nên giá quá thấp so với giá thị trường hiện nay.

Thưa luật sư, nhà tôi có được định giá đất theo quy định mới cho sát với giá thị trường không hay vẫn phải thực hiện theo giá cũ?

hungp41@...

thu hồi đất
Khi thu hồi đất sẽ đền bù theo bảng giá đất của UBND tỉnh tại thời điểm
có quyết định thu hồi đất

Trả lời:

Căn cứ vào thông tin bạn cung cấp, chúng tôi chưa thể xác định đất gia đình ông bà đã có quyết định thu hồi năm nào và phương án đền bù được phê duyệt vào thời điểm nào do đó chúng tôi chưa có câu trả lời chính xác được.

Nhưng để bạn có thể nắm rõ hơn quy định pháp luật về vấn đề này và kịp thời thời bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định chúng tôi đưa ra thông tin như sau:

Khoản 6, Điều 210, Luật Đất đai năm 2013 quy định:

- Trường hợp những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 01/7/2013 (nghĩa là trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) sẽ không bồi thường theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày 01/7/2013 không áp dụng thực hiện bồi thường theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 mà thực hiện theo phương án đã phê duyệt.

- Đối với những dự án thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau ngày 01/7/2014 thì sẽ thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013.

Khoản 3, Điều 22, Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định như sau: “Bảng giá đất năm 2014 do UBND tỉnh ban hành được áp dụng đến hết ngày 31/12/2014”

Trương Thị Hồng Châu
(Chuyên viên tư vấn pháp lý Công ty Luật TNHH Đất Luật)

Bình luận