Share
UBND tỉnh Yên Bái vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, TP. Yên Bái theo hình thức BT.

dự án BT giao thông hơn 412 tỷ đồng tại Yên Bái
Chỉ định thầu dự án BT giao thông hơn 412 tỷ đồng tại Yên Bái

Cụ thể, dự án có tổng vốn đầu tư 412,33 tỷ đồng (không bao gồm chi phí lãi vay). UBND tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện chỉ định thầu trong nước nhà đầu tư thực hiện dự án này trong quý I/2018, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 22 tháng.

Được biết, dự án BT đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, TP. Yên Bái có tổng chiều dài tuyến là 4,15km, do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính (nhà đầu tư có địa chỉ tại Hà Nội) đề xuất và chuẩn bị dự án. Dự án được thực hiện tại TP. Yên Bái và huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Tổng nguồn vốn để triển khai toàn dự án là vốn tự có của nhà đầu tư và nguồn vốn hợp pháp do nhà đầu tư huy động, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 67.985 triệu đồng. Dự kiến, nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất để thực hiện dự án khác với tổng diện tích là 131,66 ha.

Bình luận