Share
Với Thông tư số 13/2017/TT-BXD ban hành ngày 8/12/2017, Bộ Xây dựng đã quy định cụ thể về việc sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) khi xây dựng các công trình.

Theo đó, tỷ lệ sử dụng VLXKN sẽ được phân theo vùng miền, tỉnh thành. Quy định này sẽ áp dụng cho những cá nhân, tổ chức có liên quan tới hoạt động đầu tư xây dựng công trình và cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng, cũng như những hoạt động sản xuất và nhập khẩu VLXKN.

vật liệu xây dựng không nung
Nhà nước khuyến khích sử dụng vật liệu không nung
khi làm các công trình xây dựng. Ảnh minh họa

Tỷ lệ VLXKN trong những công trình đầu tư bằng vốn Nhà nước ngoài ngân sách, vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay của doanh nghiệp có hơn 30% vốn Nhà nước cụ thể như sau: Hà Nội và Tp.HCM sử dụng 100% VLXKN; với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, các tỉnh Đồng bằng Trung du Bắc Bộ, tỷ lệ tối thiểu tại các khu đô thị từ loại III trở lên là 90%, các khu vực còn lại tối thiểu là 70%; với các tỉnh còn lại, các đô thị từ loại III trở lên sử dụng tỷ lệ tối thiểu 70%, các khu vực còn lại sử dụng tối thiểu 50%.

Các công trình đặc thù không sử dụng VLXKN phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Các công trình có 9 tầng trở lên phải sử dụng VLXKN tối thiểu là 80% trong tổng số vật liệu xây.

Mặc dù vậy, Nhà nước vẫn khuyến khích xây dựng công trình bằng VLXKN, mà không phân biệt số tầng hay nguồn vốn. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/2/2018, thay thế cho Thông tư số 09/2012/TT-BXD được ban hành ngày 28/11/2012.

Bình luận