Vị Trí

Bắc Giang, Bắc Giang

Thông tin mô tả

Tên liên lạc: Minh Hương Bđs

Địa chỉ: Đại Phúc Thành Phố Bắc Ninh

Mobile: 0977332147

Email: minhduyen19833@gmail.com

Tổng quy hoạch đồng bộ 14 ha, KCN Đình Trám, Bắc Giang, chúng tôi đang xây dựng nhà xưởng, nhà ăn, nhà xe, nhà điều hành, hệ thống nước thải, PCC, điện 3 pha, và tiêu chuẩn Hàn Quốc. Với những quy mô đồng bộ, nhà xưởng, trạm điện. Mỗi nhà xưởng 5000 m2.

Google map