TIN RAO MỚI NHẤT

Quận 9, Hồ Chí Minh

68 m²

1.94 tỷ

01-11-2019

Quận 1, Hồ Chí Minh

71 m²

7.6 tỷ

01-11-2019

Quận 2, Hồ Chí Minh

125 m²

7.2 tỷ

01-11-2019

Quận 2, Hồ Chí Minh

80 m²

32 triệu/m²

01-11-2019

Quận 2, Hồ Chí Minh

101.5 m²

4.5 tỷ

01-11-2019

Quận 9, Hồ Chí Minh

96 m²

1.9 tỷ

01-11-2019

Quận 9, Hồ Chí Minh

70 m²

1.9 tỷ

01-11-2019

Tin nhà đất bán
Tin nhà đất cho thuê